Świadome serce Skomentuj

Oficjalna nauka uznaje serce za centralny punkt naszego układu krwionośnego. Jest ono odpowiedzialne za przepompowywanie krwi, rozprowadzanej po naszym organizmie. Mózg z kolei pełni role układu sterującego naszym ciałem. Jest on centrum naszej świadomości i odpowiada ze procesy myślówę i poznawcze. Uznawany za narząd odpowiedzialny za nasze jestestwo, mózg uważany był za najważniejszy z organów. Najnowsze odkrycia pokazują jednak, że nie było to podejście w pełni słuszne.
Badania przeprowadzone przez Instytut HeartMath dowiodły, że wszystkie organy naszego ciała wyposażone są w pewien niezwykły rodzaj świadomości. Przy czym w przypadku serca jest on najszerszy i najbardziej rozbudowany. Układ nerwowy wykształcony przez serce, przysposabia je do niezależnego odpowiadania za funkcje, przypisywane do tej pory wyłącznie mózgowi. Dzięki posiadaniu swoistego umysłu, serce stało się organem czuciowym, zdolnym do otrzymywania i przetwarzania informacji. Serce wyposażone w ów układ nerwowy odpowiada za zapamiętywanie i podejmowanie decyzji.
Oprócz tego organ ten pozostaje w nieprzerwanym kontakcie z naszym mózgiem. Dzięki temu może wpływać na jego umiejętności postrzegania, zdolności poznawcze i procesy przetwarzania emocji. Dzięki sieci neuronów serce nie tylko wpływa na mózg, ale również rozprowadza swoje impulsy po całym ciele, a nawet wpływa na pola elektromagnetyczne. Powyższe fakty mogą stać się dowodem na nadrzędność tego organu w naszym organizmie.
Spośród wszystkich organów naszego ciała właśnie serce posiada najsilniejsze pole elektromagnetyczne. Jego moc magnetyczna jest kilka tysięcy razy większa od mocy pola mózgu. Energia ta przenika i oddziałuje na każdą komórkę naszego ciała, a ponadto przekracza granice naszej cielesności i dociera do obiektów w naszym otoczeniu. Owe niezwykłe pole można wykryć za pomocą specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Fale energii emitowanej z naszego serca, oprócz przekazywania informacji do mózgu, synchronizują również pracę całego ciała. Rytm bicia serca to wyznacznik odczuwanych przez nas emocji, a tym samym wytwarzanego aktualnie pola elektromagnetycznego. Kiedy odczuwamy negatywne emocje, takie jak strach czy gniew nasze serce bije szybko i nierównomiernie, a tym samym praca wszystkich części naszego ciała ulega pogorszeniu. Jednocześnie przy odczuwaniu emocji pozytywnych takich jak radość, miłość czy spokój równomierne bicie naszego serce stymuluje poprawną prace każdej komórki, a tym samym poprawia ogólną wydolność całego organizmu.
Razem z naszym polem elektromagnetycznym przekazujemy nasze emocje na zewnątrz, a tym samym własnymi emocjami wpływamy na całe nasze otoczenie. Badania potwierdzają, że długotrwałe odczuwanie pozytywnych emocji, przyczynia się do wprowadzenia naszego ciała w stan synchronizacji psychofizjologicznej, zwanej inaczej koherencją. Pod tą obco brzmiącą nazwą kryje się właściwa synchronizacja pracy serca z pracą innych narządów, w tym przede wszystkim z mózgiem. Stan ten niesie ze sobą ogrom korzyści zarówno dla nas samych jak i dla całego naszego otoczenia. Dzięki osiągnięciu stanu koherencji, zdecydowanie zredukujemy poziom stresu w naszym organizmie. Oprócz tego, przywrócimy sobie naturalną równowagę emocjonalną oraz znacząco rozwiniemy poziom naszej intuicji. Kolejną niezwykle ważną zaletą jest zwiększenie naszej świadomości w komunikacji z innymi czy poziomu naszej empatii.
Komunikacja między dwojgiem ludzi, leży u podstaw naszej cywilizacji. Okazuje się jednak, że nie jest ona ograniczona tylko do przekazu werbalnego czy mimicznego. Badania dowodzą, że nieustannie zachodzi między ludźmi również komunikacja pól elektromagnetycznych. Na tej płaszczyźnie może zachodzić wzajemne przyciąganie lub odpychanie. To właśnie na podstawie tej komunikacji, opieramy nasze pierwsze wrażenie o danej osobie, które odczuwamy po jej powierzchownym poznaniu. Już wtedy możemy odczuć czy z daną osobą będziemy w stanie nawiązać pozytywne relacje czy nie. Wielu uzna to za snucie opartych na przywidzeniach, nieistotnych myśli, jednak tak naprawdę pierwsze wrażenia po poznaniu nowej osoby, wynikają z komunikacji pól elektromagnetycznych.
Przeprowadzone w instytucie HeartMath eksperymenty dowiodły, że między dwojgiem ludzi może również zachodzić poprzez pola serc wymiana myśli. Jest to rodzaj swoistej telepatii, która może zachodzić z odległości nawet półtora metra. Szczególnie podatne na odczuwanie tego typu komunikacji, są osoby które zdołały osiągnąć w swoim ciele stan koherencji. Dzięki temu mogą one “wyczytywać” informacje zawarte w polach serc innych osób. Zdolność komunikacji elektromagnetycznej jest jednak wrodzona i każdy człowiek może ją u siebie wykształcić.
Korzystając z niezwykłych możliwości naszego układu nerwowego, możemy zwiększyć poziom naszej komunikacji niewerbalnej. Wpłynie to pozytywnie na naszą samoświadomość oraz umiejętność współodczuwania. Istnieje wiele rozmaitych technik prowadzących do osiągnięcia stanu koherencji. Wszystkie je łączy jednak odnoszenie się w chwili podejmowania decyzji do głębszych uczuć, takich jak współczucie czy miłość. Odnosząc się do nich, naturalnie wytwarzamy połączenie pomiędzy naszym sercem, a naszym umysłem. Jednocześnie zmierzamy ku absolutnej synchronizacji. Ważnym faktem jest że pola elektromagnetyczne dwóch osób o zsynchronizowanych energiach serca i umysłu, wzmacniają się wzajemnie i czynią silniejszymi. Istnieje teoria mówiąca, że wszystkie żywe istoty na ziemi są ze sobą połączone za pomocą pól elektromagnetycznych. Jej zwolennicy twierdzą również, że istnieje kontakt między człowiekiem, a magnetyzmem ziemi. Istnieją naukowe dowody mówiące o tym, że nasze serca połączone są subtelną niewidoczną nicią z nieznanym do tej pory nikomu silnym polem elektromagnetycznym. Od owego pola otrzymuje ono informacje o wydarzeniach przyszłych, zanim jeszcze mają one miejsce. W ten sposób rodzi się w naszym sercu intuicja, którą dzięki koherencji możemy być w stanie odczytać. Serce, w niezwykły sposób połączone z energią Absolutu otwiera nam drogę do świata, do tej pory poznanego jedynie przez nielicznych. Osiągnięcie koherencji daje nam dostęp do zawartej w każdym z nas wiedzy i energii, która będzie z nami zawsze i której odczuwanie uczyni nasze życie lepszym. Warto wiedzieć, że dzięki temu kontaktowi nasze serce wie o przyszłych wydarzeniach jeszcze zanim dowie się o nich mózg. Z tego względu w przypadkach niepewności kierowanie się intuicją zawsze da nam poprawną odpowiedz, na nurtujące nas pytania. Mimo braku jednoznacznych dowodów potwierdzających nasze przypuszczenia, powinniśmy akceptować nasze intuicyjne przeczucia takimi jakimi są. Nie pochodzą ona bowiem ze świata ziemskiego, a tym samym nie podlegając zasadom logicznej analizy.
Chcąc zwiększyć synchronizacje między ludźmi na całym świecie, każdy człowiek powinien dostrzec wytwarzaną przez siebie energie i wziąć za nią odpowiedzialność. Koherencja jest jedyną droga do osiągnięcia rozwoju, zarówno w małych grupach, jak i w całych społecznościach. Im więcej ludzi zacznie podążać za wewnętrznym głosem dyktowanym przez jego serce tym szybciej ludzkość przeniesie się na wyższy poziom świadomości, co doprowadzi do rozwoju i rozkwitu naszej cywilizacji.

Szymon Ż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *